Anabilim Dalları

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zeynep CEYLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Aycan PEKPAZAR

Dr. Öğr. Üyesi Derya AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Memet Merhad AY

Arş. Gör. Dr. Ebru PEKEL ÖZMEN

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Engin BAYTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Mehmet Samet ÇAKIR

Öğrenci Destek Hattı