Anabilim Dalları

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alptekin DURMUŞOĞLU

Doç. Dr. Zeynep CEYLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Aycan PEKPAZAR

Dr. Öğr. Üyesi Derya AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Memet Merhad AY

Arş. Gör. Dr. Ebru PEKEL ÖZMEN

Arş. Gör. Seda KAYA

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep Didem UNUTMAZ DURMUŞOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Engin BAYTÜRK

Arş. Gör. Mehmet Samet ÇAKIR

Aday Öğrenci

Canlı Destek