Endüstri Mühendisliği Topluluğu

Samsun Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (SAMÜEMT), Samsun Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri tarafından Kasım 2021 tarihinde kurulmuştur. İlk resmi etkinlik bir kahvaltı organizasyonu ile 6 Aralık 2021’de gerçekleşmiştir (Detay için bkz).

Vizyonu, mühendislik öğrencilerinin daha vasıflı bireylere dönüşmesinde rol oynamak ve sürekli gelişimi için öğrencilere ortam hazırlamaktır.

Misyonu, Türkiye’de farklı üniversitelerdeki endüstri mühendisliği öğrencileri arasında koordinasyonu sağlamak, geleceğin endüstri mühendislerinin üniversite hayatlarında kendilerini geliştirmesinde yardımcı olmak, endüstri mühendisliği öğrencilerine yönelik olmak üzere sosyal ve eğitsel etkinlikler düzenlemektir.

Planlanan etkinlikler;

  1. Her ay Endüstri Mühendisliği alanında tecrübe sahibi konuşmacıların katıldığı seminer, panel ve konferanslar.
  2. Sanayi ve hizmet kuruluşlarının işleyişlerini kavramak için her dönem en az bir adet saha gezisi.
  3. Diğer üniversitelerdeki Endüstri Mühendisliği Toplulukları ile iletişime geçerek bölgesel kongre ve konferanslara ev sahipliği.
  4. Katılımcıları alanlarında daha iyi geliştirmek adına her dönem en az bir adet Vaka Analizi Yarışması düzenlemek.

Topluluk Yönetim Kurulu

Aday Öğrenci

Canlı Destek