Yaz Stajını Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!

STJ100 YAZ STAJI-I  (ÜRETİM STAJI)

STAJ SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILACAKLAR

 

  1. Öğrenciler, STJ100 Yaz Stajı I’i üretim stajı şeklinde yapmalıdırlar.
  2. Öğrencilerin Endüstri Mühendisliği web sayfasında bulunan Staj Defterini staj defteri yazım kılavuzuna göre hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanacak staj defterinde staj günü sayısı fark etmeksizin 20 günlük staj defteri olacak şekilde yapılan günlük faaliyetlerin yazıldığı staj defteri hazırlanmalıdır.
  3. Staj Defteri ile birlikte “STJ100 Yaz Stajı I” staj raporu formatına uygun olacak şekilde Staj Raporunu hazırlamaları gerekmektedir. Staj raporu hazırlanırken rapor yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
  4. Staj Değerlendirme Formu ve Staj Devam Takip Formu staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Onaylayan işletme yetkilisinin adı, görevi, unvanı, iletişim adresi açıkça belirtilir ve zarfa konur. İlgili formlar kapalı bir adet zarfta, zarfın üzeri imzalı ve mühürlü olarak bölüm sekreterliğine teslim edilmek üzere stajyer öğrenciye verilebilir veya kapalı bir zarf içerisinde, posta yoluyla, Endüstri Mühendisliği Bölümü adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.
  5. En az 20 iş günü kesintisiz olarak firmada stajını yapan öğrenci yukarıdaki maddelere göre dijital ortamda hazırladıkları staj defterini ve staj raporunu firmadan ayrılmadan önce tüm sayfalarını hem kendisi imzalar hem de sorumlu mühendise imzalatır. Sorumlu mühendis defterin ve raporun sayfalarını adıyla imzalar, kaşeler ve diploma/sicil numarasını yazar. Kaşesiz ve diploma/sicil numarasız salt imzalar kabul edilmemektedir.
  6. Staj defteri ve staj raporu dijital olarak hazırlanıp, çıktı alınıp imzalandıktan sonra dağılmayacak şekilde ciltlenmeli ve bölüm sekreterliğine bu şekilde teslim edilmelidir. Stajın sonunda Staj Değerlendirme Formu ve Staj Devam Takip Formu da sorumlu mühendise doldurulup imzalatılmalı ve kapalı zarfta teslim alınmalıdır. Sorumlu mühendis/firma değerlendirme formunu kapalı zarfta stajyer aracılığıyla Bölüm Sekreterliği’ne ulaştırabileceği gibi dilerse posta/kargo yolu ile de Bölüm Sekreterliği’ne iletebilir.
  7. Staj Defterini, Staj Raporunu, Staj Değerlendirme Formunu ve Staj Devam Takip Formunu, stajın tamamlanmasını takip eden 1 ay içerisinde elden veya posta ile Bölüm Sekreterliği’ne ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır. Bu süreyi aşan öğrencilerin staj dokümanları kabul edilmemektedir.

 

Teslim Edilecek Dokümanlar

  1. Staj Defteri
  2. Staj Raporu
  3. Staj Değerlendirme Formu ve Staj Devam Takip Formu (tek bir zarf içerisinde kapalı ve mühürlü şekilde)

İlgili staj dokümanları hazırlanırken bölüm web sayfasında bulunan staj sekmesindeki bilgiler dikkatlice okunmalıdır. Staj dokümanlarının hazırlanması süresince herhangi bir problemle karşılaşan öğrenciler staj komisyonu üyesi araştırma görevlileri ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

Aday Öğrenci

Canlı Destek